POBRATENJE - LD DESTRNIK


LD Destrnik
LD Destrnik

 

 


LOVSKA DRUŽINA DESTRNIK

 

Lovska družina Destrnik gospodari z loviščem s skupno površino 3508 ha od tega 3294 ha lovne površine, ki pa se vedno bolj zmanjšuje.
V letu 1970 je lovska družina pridobila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo lovskega doma. Med lovci je veliko strokovnjakov; zidarjev, tesarjev, električarjev, pleskarjev in v letu 1975 natančneje 08.06.1975 je lovski dom na Drstelji 9a predan svojemu namenu. Ob tem je bilo vloženega ogromno prostovoljnega dela in lastnih sredstev.
Zakonodaja se je vseskozi spreminjala in dopolnjevala, z njo pa smo dobivali vedno bolj odgovorne naloge pri varstvu in gojitvi divjadi. Tako smo se v letu 1982 odločili za gradnjo gospodarskega poslopja s prostorom za čiščenje uplenjene divjadi, prostorom za hladilnik, shrambo in sanitarnimi prostori.
Zraven izgradnje lovskega doma in gospodarskega poslopja je družina odkupila še zemljišče okrog lovskega doma z gozdom leta 2004, gozd v Svetincih leta 1985, ki si ga je Republika Slovenija – Sklad kmetijskih zemljišč prilastil z novodobno nacionalizacijo, in njivo v Levanjcih leta 1997. Od leta 2008, ko nas je zajelo močno neurje z točo ter poškodovalo lovski dom in gospodarsko poslopje, smo v lanskem letu končali z obnovo lovskega doma in ostrešja gospodarskega doma. V obnove in prenove v vseh teh letih je bilo vloženega ogromno prostovoljnega dela nas članov.
V našem lovišču gospodarimo predvsem s srnjadjo, divji prašič in jelenjad pa sta v našem lovišču prehodna. V lovišču so zastopani še divji zajec, raca mlakarica in fazan, ki pa sta skoraj izginila iz našega lovišča in to predvsem po zaslugi velikih posegov na kmetijskih zemljiščih – s krčenjem obvodnega rastlinja po nasipih reke Pesnice in Rogoznice s pripadajočimi melioracijskimi jarki in s širjenjem obdelovalnih površin v zaraščene gozdne površine, ter intenzivnega kmetovanja – velike monokulture brez protivetrnih pasov in uporaba fitofarmacevtskih sredstev. V ta namen smo za ohranitev fazana zgradili oboro za vzrejo kepčkov, za druge prostoživeče živali pa še poskrbimo predvsem v zimskim razmerah z dodatnim krmljenjem in ohranjanju življenjskega prostora. Zadnjih nekaj let si prizadevamo vplivati na vsakega posameznika glede onesnaževanja okolja in v sodelovanju z Občino Destrnik opravimo čistilno akcijo okolja.
Okrog trideset let se ukvarjamo z lovskim turizmom, ki nam prinaša del dohodkov, obenem pa tudi izmenjavo mnenj in izkušenj. S sosednjimi lovskimi družinami korektno sodelujemo, prav tako z Občino Destrnik in društvi v občini. V letu 2015 smo obnovili dolgoletno sodelovanje z Lovsko družino Videž – Kozina s katero smo podpisali listino o pobratenju natančneje 23.10.2015
Naj predstavim še predsednike, ki so vodili lovsko družino: Konrad Vela, Janko Dokl, Marjan Čeh, Konrad Bezjak, Feliks Majerič in sedanji Ivan Slukan.