Spletna stran ni veljavna! web5.si

Vaša stran je sicer še vedno na web5.si strežniku vendar ni vidna drugim uporabnikom interneta. Za polno koriščenje naših storitev se prijavite v svoj uporabniški račun in izberite naročniški paket, ki vam ustreza.

Ok

OBRAZCI - Škoda po divjadi, obrazci za oddajo krvi dp in lisic


 

 

 

 

ZAHTEVEK ŠKODE PO DIVJADI 

 

Obvestilo lastnikom in lastnicam kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju lovišča LD Videž Kozina

 

 

Zadeva: PRIJAVA IN UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE ZA ŠKODO DIVJADI NA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČIH

 

V skladu z prvim odstavkom 56 .člena Zakona o divjadi in lovstvu (ur. list RS št. 16/2004 s spremembami) obveščamo vse lastnike in lastnice kmetijskih in gozdnih površin na območju lovišča LD Videž Kozina, da je potrebno vse morebitne odškodninske zahtevke , nastale od divjadi na območju lovišča LD Videž Kozina , nasloviti na upravljavca lovišča LD Videž Kozina .
Škodo , ki jo povzroči divjad , na kmetijskih in gozdnih kulturah , je potrebno v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, v treh dneh od dneva, ko je lastnik ali lastnica škodo opazil/opazila , pisno prijaviti upravljavcu lovišča na naslov:

 

LD VIDEŽ KOZINA
Obrtniška 2
6240 Kozina

 

Prijava mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- priimek in ime oškodovanca
- naslov oškodovanca
- številka parcel, kjer je bila ugotovljena škoda
- vrsta divjadi ,katera je povzročila škodo ter vrsto škode
- telefonsko številko kontaktne osebe

 

 

[prenos] 0.1 MB ZAHTEVEK ZA PRIJAVO ŠKODE PO DIVJADI

PREDSTAVNIK ZA OCENJEVANJE ŠKOD PO DIVJADI

kontakt: Jelušič Darij
041 282 453
darij.jelusic@gmail.com

 

SPREMNI OBRAZEC - Preiskava krvi divji prašič

 

NAVODILA ZA ODVZEM VZORCEV KRVI PRI DIVJIH PRAŠIČIH


Mesta odvzema neoporečne krvi


- srce z dovodnimi in izhodnimi žilami
- žile trebušne votline
- druge žile
- v izrednih primerih: kri iz prsnega koša (pri evisciraciji - če prsni koš ni poškodovan in je kri "čista")


Postopek pri jemanju krvi


- Z injekcijsko brizgo in nataknjeno iglo odvzemi "neoporečno" kri iz navedenih mest v najkrajšem možnem času
po odstrelu (brez nečistoče!).
- Kri previdno in počasi stisnemo v epruveti do 3/4 (med krvjo in zamaškom mora biti najmanj za en prst praznega
prostora) - uporabljamo priložene epruvete brez dodatkov.
- Epruveto dobro zapremo s čistim zamaškom (umazan zamašek bo med transportom izpadel).
- Napolnjene epruvete postavimo pokonci!


Skladiščenje in transport


- Vzorce po možnosti postavimo na sobno temperaturo ali hladilnik do nadaljnjega transporta (priporočljiv
transport znotraj 24 ur po odstrelu).
- Starejšim vzorcem se kakovost s starostjo slabša (razpad celic, gnitje vzorcev zaradi razmnoževanja
mikroorganizmov) in postajajo neprimerni za laboratorijsko obdelavo.
- Vzorce je potrebno med transportom zaščititi pred mrazom in močnimi tresljaji (vzorci ne smejo zamrzniti).
- Dostava vzorca do sprejemnega mesta (OU Uprave, obrat, kjer je prisoten uradni veterinar OU Uprave – klavnice,
področni laboratorij NVI, Inštitut za zdravstveno varstvo in gojitev divjih živali rib in čebel na VF, sprejemnica VFNVI,
veterinarska organizacija).

 

 

 

 


SPREMNI OBRAZEC - Pošiljanje lisic v preiskavo na steklino

 

Postopek s truplom lisice:


Uplenjeno/najdeno truplo lisice je potrebno z rokavicami za enkratno uporabo položiti v PVC vrečko in
jo zavezati.
‐ Žival (lisico) mora lovec oziroma najditelj skupaj z izpolnjenim spremnim dopisom v roku 24 ur dostaviti
na najbližjo veterinarsko organizacijo v PVC vrečki.
‐ Truplo uplenjene lisice se lahko zamrzne le v primeru, da ni bila v stiku z drugo živaljo ali človekom.
Tako lisico lahko lovska družina dostavi na veterinarsko organizacijo najpozneje do petega dne v
mesecu, če je bila uplenjena/najdena pretekli mesec.
‐ Veterinarska organizacija, ki sprejme lisico za preiskavo na steklino, mora prinesitelju izdati potrdilo o
prevzemu diagnostičnega materiala, ki je sestavni del Spremnega obrazca ‐ LISICE. S tem potrdilom
lovske organizacije uveljavljajo stroške, ki so jim priznani v skladu s pogodbo.
‐ Vse veterinarske ambulante s koncesijo so dolžne sprejemati kadavre živali (lisic) za preiskave na
steklino in jih posredovati Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu (VHS) za preiskavo na steklino.


Kontaktne osebe:


‐ Veterinarska uprava RS: Jedrt MAURER WERNIG, gsm: 051 674 436
‐ Nacionalni veterinarski inštitut: Peter HOSTNIK, tel.: 01 477 91 78

 

 

 

[prenos] 0.2 MB DIVJI PRAŠIČ - OBRAZEC ZA PREISKAVO NA KPK IN APK
[prenos] 0.2 MB SPREMNI OBRAZEC ZA POŠILJANJE LISIC V PREISKAVO