Spletna stran ni veljavna! web5.si

Vaša stran je sicer še vedno na web5.si strežniku vendar ni vidna drugim uporabnikom interneta. Za polno koriščenje naših storitev se prijavite v svoj uporabniški račun in izberite naročniški paket, ki vam ustreza.

Ok

O NAS


LD Videž Kozina
LD Videž Kozina

 

 

NAŠE POSLANSTVO

 

Ena od trajnih nalog in odgovornosti lovcev je skrb, da so vrste divjadi in število v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi. Sonaravno gospodarjenje in varstvo divjadi je bilo vedno strokovno in etično vodilo lovcev. Lovci smo tesno povezani z različnimi souporabniki prostora. Pomembna sta sodelovanje in medsebojno razumevanje vseh, ki so povezani z naravo. Zato lovci sodelujemo z lastniki zemljišč pri odpravljanju škode, ki jo povzroča divjad. Poskušamo jo odpraviti ali omiliti z delom, pogosto pa jo nadomestimo tudi finančno. Smo tudi pobudniki in redni udeleženci čistilnih akcij. Kosimo zapuščene travnike, nadzorujemo lovišča in v skladu s predpisano zakonodajo krmimo živali. Lovci sodelujemo vsakič, ko lahko s svojimi izkušnjami pomagamo ohranjati naravo. Opozarjamo na škodljiv odnos posameznikov do narave, na uničevanje zavarovanih rastlin in gob, vznemirjanje divjadi, na posledice nekontroliranega tekanja psov, vožnje s terenskimi vozili … Vse to škoduje naravi in kaže na naš nekulturni odnos do nje in nas samih. Stereotipne predstave o lovcu kot nekom, ki ves dan ždi v grmovju in čaka, da bo pritisnil na petelina, nas žalostijo. Lovci namenjamo svoj prosti čas in denar, da bi ohranili naravo in jo ohranjeno predali naslednjim generacijam.Lovstvo je torej veliko več kot samo lov. Obsega tudi številne druge zelo pomembne dejavnosti, ki pomagajo krepiti zavest lovske in nelovske javnosti, da je lovstvo pomembno za naravo in družbo. Lovstvo je varstvo narave, lovska kultura, je delo z mladimi, izobraževanje, raziskovalna dejavnost , je tudi lovska kinologija in lovsko strelstvo.

 

 

Vse to je lovstvo, zato Vas vabimo, da na naših spletnih straneh preberete še več o našem delu, spoznate vrste divjadi in še in še...