LOVSKA KOČA NA GLAVICI


 

ZGODOVINA LOVSKE KOČE LD VIDEŽ KOZINA NA GLAVICI

 

Pisalo se je leto 1976.

Takratno vodstvo LDVK je sklenilo na občnem zboru predlagati, da gre LD v gradnjo lovske koče. Sklep je bil sprejet in začelo se je s pripravo terena.

Teren se nahaja na ozemlju vaške skupnosti Prešnica. Začeli so se pogovori z vodstvom skupnosti Prešnica.

Vsa pripravljalna dela so se odvijala pod vodstvom takratnega starešine BENČIČ Draga.

Na OZ je bil tudi sprejet sklep, da vsak član prispeva 30.000 takratnih dinarjev, da se je gradnja sploh začela. Delalo se je vse ročno s krampi, lopatami, macolami in špicami za kamen.

Vloženo je blo ogromno truda, in dobre volje, da smo 11.junija 1978 kočo pripravili za slavnostno otvoritev, tako da smo tudi ob tej priliki organizirali srečelov in pridobili še nekaj sredstev za dokončanje zaključnih del.

Vsa sredstva ,ki so bila zbrana v LD in od donatorjev so bila uporabljena za nakup elektro agregata. Tako je bila koča za potrebe uporabe razsvetljena. Leta 1981 pa je bila izvedena elektrifikacija do koče iz vasi BRGOD. Vsa dela so bila izvedena v lastni režiji.

Posek trase, kopanje lukenj za drogove in kopanje kanala od trafo postaje v Brgodu do prvega droga - enako tudi pri koči.

Drogovi so bili kostanjevi in so bili posekani v Rodiku in Slopah ter pripeljani h koči.

Ročno smo jih zvlekli po trasi. Nato so prišli delavci elektro Sežana - rajon Kozina in v enem dnevu postavili linijo, tudi z našo pomočjo do koče.

Leta 1984 pa je bila v koči postavljena centralna za ogrevanje na plin.

Za to investicijo so nam priskočili na pomoč takratni Kompas in INA Kozina.

 

( zapis člana LD VK - Korošec V.)