LOVNE DOBE


 


Damjak: 16. 8. - 31. 12.
Košuta, teleta, Mladiči obeh spolov: 1. 9. - 31. 12.
Junica, lanščak 1. 7. - 31. 12.

 

Fazan: 1. 9. - 15. 1.

 

Srnjak, lanščak: 1. 5. - 31. 10.
Srna, Mladiči obeh spolov: 1. 9. - 31. 12.
Mladica: 1. 5. - 31. 12.

 

Jelen: 16. 8. - 31. 12.
Košuta, teleta, Mladiči obeh spolov: 1. 9. - 31. 12.
Junica, lanščak: 1. 7. - 31. 12.

 

Divji prašič, marjasec: 1. 4. - 31. 1.
Svinja: 1. 7. - 31. 1.
Ozimci, lanščak, Mladiči obeh spolov: 1. 1. - 31. 12.

 

Poljski zajec 1. 10. - 15. 12.

 

Poljska jerebica (gojena): 1. 9. - 15. 11.

 

Raca mlakarica:  1. 9. - 15. 1.

 

Kuna belica: 1. 11. - 28. 2.

 

Kuna zlatica: 1. 11. - 28. 2.

 

Jazbec: 1. 8. - 31. 12.

 

Lisica: 1. 7. - 15. 3.

 

Navadni polh: 1. 10. - 30. 11.

 

Nutrija: 1. 1. - 31. 12.

 

Šoja: 20. 8. - 28. 2.

 

Sraka: 1. 8. - 28. 2.

 

Siva vrana: 10. 8. - 28. 2.